Sex.cz - Zkušenosti, Recenze a Stížnosti

Sex.cz Logo

33.3% doporučené, 1 Recenze

  1. Sex.cz
  2. Sex.cz Recenze
  3. Také napište recenzi o Sex.cz

Sex.cz

SEX.cz - priváty a sex seznamka - Praha, Brno, Ostrava a celá Česká republika

SEX.cz je jediná stránka, kterou potřebujete na sex. Erotické priváty, erotické masáže, noční kluby, escort servis, BDSM, swingers, sex seznamka ve městech Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Olomouc a celá ČR.

Tyhle stránky již neexistují!

Sex.cz Details

Hits: 429

URL: https://www.sex.cz/

Kategorie: Erotické Kontakty

Recenze: 1


Sex.cz recenze (1):

Sex.cz - pozor!!! čti pozorně

1

Recenze:
podmínky : než začneš platit za nic a když nic tak nic.
Všeobecné obchodní podmínky portálu Sexkontakty.cz


1. Platnost a oblast působnostiNásledující pravidla jsou závazná pro všechny uživatele (členy) tohoto webového portálu. Pravidla se vztahují na veškerou nabídku společnosti Intermax Polska Sp.z.o.o. Uživatel (člen) potvrdí při registraci, že si tyto obchodní podmínky přečetl a rozumí jim a s těmito podmínkami zcela a bez omezení souhlasí. Tyto obecné obchodní podmínky platí bez výhrady, ledaže by společnost Intermax Polska Sp.z.o.o výslovně prohlásila, že souhlasí s odlišnými ustanoveními. Dohody, které se od těchto smluvních podmínek liší, vyžadují písemnou formu.

2. SlužbySpolečnost Intermax Polska Sp.z.o.o provozuje internetový portál jako trh s kontaktními inzeráty a chatový systém pro internetová zažízení a mobilní telefony za účelem zábavy, na základě chatovacích zpráv nebo SMS (Premium SMS).
Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o nabízí uživatelům (členům) možnost umístit na internetu vlastní profil. Uživatelé (členové) jsou sami odpovědní za obsah jimi vytvořených profilů. Provozovatel portálu je Intermax Polska Sp.z.o.o. Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o nepřebírá žádnou záruku či odpovědnost za vytváření a pravdivost obsahu sdělení uživatelů (členů).

3. SoukromíZ důvodu kontroly dodržování pravidel a zajištění stability systému může administrátor, společnost Intermax Polska Sp.z.o.o, monitorovat, kontrolovat, upravovat a odesílat zprávy uživatelům (členům). Dále z důvodu zvýšení atraktivity portálu, si provozovatel vyhrazuje možnost prostřednictvím svých moderátorů zasílat zprávy uživatelům, zodpovídat zprávy uživatelů a uveřejňovat nové inzeráty. Provozovatel nezaručuje, že na stránkách dojde k úspěšnému zprostředkování partnera. Pokud není profil změněn nebo užíván po dobu jednoho roku, vyhrazuje si provozovatel právo na změnu, smazání, eventuelně další užití profilových dat.

Při posílání zpráv je dovoleno předávat si veškeré komunikační prostředky (email, telefon, Skype .....) a to jen mezi platícími nebo ověřenými členy. Platícím nebo ověřeným členům je dovoleno zaslání města či čtvrti, kde se nacházejí. Předávání kontaktů mezi neověřenými a neplatícími členy je zakázáno.

Poskytovatel používá osobní informace, aby mohl komunikovat s uživateli (členy). S těmito informacemi je nakládáno v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Uživatel (člen) souhlasí s tím, že jeho profil může být hodnocen pod pseudonymem a může být celý nebo částečně užit v rámci propagačních akcí a průzkumu trhu. Uživatel (člen) převádí právo na užívání uveřejněných fotek a textu profilu na provozovatele webu bez časového omezení. Uživatel (člen) má právo toto užití zakázat.

Osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám, s výjimkou nutné technické podpory tohoto webového portálu, vymáhání dluhu či vyšetřování PČR. Uživatel (člen) dává svůj souhlas na základě příslušných zákonných ustanovení.

Za všechny hesla a uživatelské (členské) účty, které jsou vytvořeny uživateli (členy) Sexkontakty.cz má uživatel(člen) plnou odpovědnost. Uživatelé (členové) musí zajistit, aby poskytovaná hesla a uživatelská jména nebyla zpřístupněna třetím stranám.

Abychom mohli zasílat informace týkající se novinek, změn a dalších nabídek, uživatel souhlasí s tím, že jím poskytnutá emailová adresa smí být použita k marketingovým účelům. Souhlas zahrnuje výslovně také produkty produkty třetích stran a zasílací systémy.
Každý uživatel se samozřejmě může kdykoli z odběru newsletteru odhlásit. Odhlášení proběhne rychle a jednoduše po kliknutí na odkaz, který je obsažen v každém emailu.

4. Práva a závazky uživatelů a členů portálu Sexkontakty.czUživateli (členovi) musí být nejméně 18 let.

Není dovoleno, aby uživatel (člen) využíval nabízené služby pro komerční účely. V případě porušení bude uživatel (člen) ihned vymazán ze systému a bude mu účtována okamžitě splatná smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč.

Uživateli (členovi) je dovoleno mít maximálně dva uživatelské účty, z kterých bude psát na tomto portálu. Třetí a každý následující profil bude provozovatelem smazán.

Uživatel (člen) se zavazuje veškeré služby užívat řádně a zdržet se jejich zneužití, jakož i dodržovat platnou právní úpravu.

Uživatel (člen) se zavazuje, že při registraci vyplní povinné osobní údaje odpovídající skutečnosti a vyplní přesně všechny potřebné informace v registračním formuláři. Uživatel (člen) je odpovědný za pravidelné aktualizace dat nebo změny.

Uživatel (člen) je odpovědný za veškeré informace, které vloží do systému. Všechny informace zde uvedené jsou použity pro účely zprostředkování kontaktu a nemůže je vidět nebo měnit třetí strana. Intermax Polska Sp.z.o.o si vyhrazuje právo odmítnout podepsat smlouvu bez uvedení důvodů, zrušit nebo omezit používání funkcí v systému, pro tyto případy:

(a) nepravdivé údaje v žádosti (registračním formuláři),
(b) pochybnosti o plné moci k zastupování a právní existenci daného uživatele (člena).

Kontakt je obvykle oznámen prostřednictvím e-mailu. V přítomnosti pevné linky nebo telefonního čísla na mobil, lze tyto prostředky také používat ke kontaktu či komunikaci s uživatelem (členem).
Pokud je uživatelem (členem) žena, je dovoleno poskytnout její telefonní číslo dalším uživatelům (členům). Souhlasím se zveřejněním mého profilu i na ostatních partnerských webech naší společnosti.

Pro ochranu anonymity našich uživatelů (členů) nejsou uváděna žádná soukromá data v emailové ani jiné komunikaci. Oznámení uživatelům (členům) o změnách, inovacích nebo další systémové informace budou uživateli (členovi) zasílány emailem, který uživatel (člen) zadal při registraci, a tímto souhlasí s posíláním těchto oznámení včetně novinek. Za případné zneužití nebo škody, které nastanou při používání systému, nenese společnost Intermax Polska Sp.z.o.o žádnou odpovědnost.

5. Náklady na používání portálu Sexkontakty.cz pro členyOsobní oznámení na profilech uživatelů (členů) a technické úpravy profilů jsou zdarma.

Pokud se uživatel zaregistruje, jako člen může si vybrat z následujících cen a platebních období:

1. Členství na 1 měsíc placené platební kartou: 499,- Kč
2. Členství na 3 měsíce placené platební kartou: 999,- Kč
3. Členství na 1 měsíc placené SMS: 599,- Kč
4. Roční členství placené platební kartou: 2388,- Kč
5. Roční členství placené bankovním převodem 3588,- Kč

Aktuální ceny jsou uvedeny na stránce s platbami.

Zaplacené členství kreditní kartou může být ukončeno zasláním písemného oznámení, nejméně jeden (1) týden před vypršením takto uvedeného (zaplaceného) členství. Výpověď musí být písemná a musí obsahovat uživatelské jméno používané v tomto systému a musí být adresována technickému správci firmě

Nothing Else Matters Inc.
P.O.BOX 93
Plzeň 30393
Česká republika.

Uživateli (členovi) v žádném případě nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku a to ani jeho části, neboť Uživatel, kterému bylo nabídnuto zkušební členství, musí před koncem zkušební doby vypovědět další členství. Pokud výpověď nedojde provozovateli nejpozději poslední den zkušební lhůty, stává se uživatel řádným členem a je povinen od této chvíle hradit členský poplatek. Každý člen musí provozovateli sdělit, že chce ukončit své členství. Smlouva bude prodloužena o původní dobu platnosti ve všech případech, jestliže nepošle uživatel (člen) jeden(1) týden před vypršením služby(členství) písemné oznámení vlastnoručně podepsané na adresu technického správce a to firmy Nothing Else Matters Inc.. Obdržení písemné výpovědi bude potvrzeno do 7 dnů. Uživatel (člen) hradící členské příspěvky si je vědom, že úhrada členství podléhá § 1837, zákona 89/2012 Sb

Cena za službu (členství) bude plně uhrazena na začátku členství. Smlouva bude uzavřena v závislosti na objednávce uvedené v průběhu zkušební doby s automatickou obnovou na minimální dobu stanovenou ve smlouvě. Nabízené platební podmínky si vybere každý uživatel (člen) na stránce s platbami a platební transakce bude zobrazena na stránkách pro příslušnou platbu.

Platící členové portálu mohou mezi sebou komunikovat také pomocí SMS zpráv (Premium SMS). Používáním SMS chatu vznikají uživateli náklady, které se skládají z nákladů na účast v systému chatu a nákladů za spojení při používání mobilního telefonu.

Za nesprávné údaje, nebo jiné porušení práv, které se objeví na straně poskytovatele platebních služeb nebo jiné třetí strany, nenese Intermax Polska Sp.z.o.o žádnou odpovědnost. Uživatel (člen) má možnost kdykoliv změnit zvolený způsob platby nebo ukončit své členství novou registrací po dohodě se společností Intermax Polska Sp.z.o.o Cenové změny a změny v užívání systému jsou uživateli (členovi) oznamovány prostřednictvím e-mailu. Registrací v systému a po uzavření předplatného (členství) vzniká s uživatelem (členem) smlouva, na jejímž základě je uživatel (člen) povinen uhradit sjednanou cenu. Při nezaplacení částky ze strany uživatele (člena) - nekrytý účet nebo storno - předá společnost Intermax Polska Sp.z.o.o tuto skutečnost zplnomocněné firmě určené k vymáhání dlužných částek. Veškeré náklady s tímto spojené půjdou samozřejmě rovněž na účet uživatele (člena). Za nezaplacené platby kreditní kartou je nutné zaplatit navíc poplatek 500 Kč, pokud je zavinění na straně uživatele (člena).

Pokud má uživatel zaplacené služby a potřebuje k těmto službám vystavit daňový doklad musí si o něj napsat na email [email protected] nebo na naši technickou podporu prostřednictvím formuláře.

6. Podmínky a popis použití SMS chatu (Premium SMS)6.1. Popis výkonu a náklady na účast v SMS chatu
Uživatel (člen) musí mít vytvořený uživatelský profil s pravdivými údaji, na základě kterých je dostupný a chce se účastnit chatu. Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o nemá žádný vliv na obsah uživatelských profilů, zejména nemůže zkontrolovat, zda jsou údaje v uživatelském profilu pravdivé. Pro animaci systému chat poskytne společnost Intermax Polska Sp.z.o.o kontaktní osoby, které vedou s uživateli chatové dialogy. Příslušný uživatelský profil kontaktních osob nemá žádné zvláštní označení. Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o předá uživateli zdarma různé telefonní kontakty, popř. návrhy na chat ve formě SMS. Náklady vznikají až tehdy, když uživatel odpoví na tyto návrhy prostřednictvím SMS ze svého mobilního telefonu. Tyto náklady budou zúčtovány s příslušnou zprávou SMS. Náklady na 1 SMS v rámci chatového systému 55,00 Kč / 1 SMS plus náklady na spojení mobilním telefonem.

6.2. Technické předpoklady pro účast v systému a technická podpora

Uživatel se musí starat o připravenost a údržbu svých prostředků a technickou konfiguraci pro přihlášení a používání chatu. Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o není povinna v tomto ohledu poskytovat technickou podporu. Pro využívání systému SMS chatu potřebuje uživatel zejména provozuschopný mobilní telefon s aktivovanými službami mobilního operátora. Bez splnění těchto předpokladů není používání systému pro chat možné. Uživatel je sám zodpovědný za splnění těchto předpokladů.

6.3. Omezení odpovědnosti

Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o neručí za:
1. ztrátu výkonu a poruchy při přenosu dat
2. přerušení spojení
3. vymazání obsahů sdělení nebo údajů o uživateli
4. nedostupnost platformy online
5. zpožděný přenos dat
6. výpadky nebo jiné poruchy komunikačního vedení
7. odcizení poznámek
8. zničení dat jakéhokoli druhu třetí osobou
9. neautorizovaný přístup k datum
10. manipulaci s daty
11. zneužití dat.

Dále společnost Intermax Polska Sp.z.o.o nepřebírá žádnou záruku za obsah sdělení, neboť tato sdělení nelze po stránce obsahu kontrolovat. Za obsahy sdělení zodpovídá příslušný autor. Z vyloučení ručení nebo omezení ručení jsou vyjmuty škody, které spočívají v poškození zdraví nebo ohrožení života, nebo které lze odvodit z podstatného porušení povinností ze strany společnosti Intermax Polska Sp.z.o.o nebo jejího zákonného zástupce nebo pověřence. Ručení společnosti Intermax Polska Sp.z.o.o je omezeno ve své výši podle předvídatelné škody. Případné ručení společnosti Intermax Polska Sp.z.o.o podle zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku zůstává nedotčeno.

6.4. Pravidla účasti

Předpokladem pro účast na SMS chatu je dosažení minimální věkové hranice 18 let ze strany uživatele. Šíření zpráv, které porušují zákonná ustanovení, je zakázáno. Zejména nelze šířit sdělení vyjadřující nepřátelství vůči cizincům a s rasistickým či pornografickým obsahem. Porušení těchto dohod opravňuje společnost Intermax Polska Sp.z.o.o k okamžitému zablokování uživatele. Uživatel je povinen uvést o své osobě pravdivé a kompletní údaje a potřebná data pro zúčtování, zejména v souvislosti s uvedením čísla svého mobilního telefonu. Adresáti kontaktních inzerátů samozřejmě nemají povinnost odpovědět na SMS, která je na ně směřovaná. Proto nemá uživatel žádný nárok na odpověď. Z tohoto důvodu nevyplývají pro odesílatele SMS žádné nároky na vrácení poplatků. Bez písemného svolení společnosti Intermax Polska Sp.z.o.o není doloveno nabízet nebo prodávat prostřednictvím systému chat zboží nebo služby. Toto platí zejména pro tzv. spamování v rámci chatu. Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o má právo zablokovat uživatele v případě porušení této dohody bez předchozího oznámení. Uživatel je povinen vymazat bez odkladu již nepoužívané profily. Pokud uživatel tuto povinnost nesplní během lhůty čtyř týdnů od posledního použití profilu, má společnost Intermax Polska Sp.z.o.o právo, příslušný profil zablokovat, nebo jej prostřednictvím kontaktní osoby upravit tak, aby se v zájmu ostatních uživatelů zamezilo „mrtvým“ profilům. Vyhrazujeme si právo uzavřít chatovací relace, aby se zabránilo zneužití.

6.5. Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen uchovávat přístupová data a mobilní telefony na bezpečném místě a nepředávat je třetím osobám. V případě ztráty těchto přístupových dat a/nebo mobilního telefonu je uživatel povinen bez zbytečného odkladu o této ztrátě informovat společnost Intermax Polska Sp.z.o.o a nechat si okamžitě zablokovat mobilní telefon u příslušného mobilního operátora. Až do nahlášení ztráty společnosti Intermax Polska Sp.z.o.o a/nebo příslušnému mobilnímu operátorovi je uživatel zodpovědný za náklady při používání SMS chatu.
Ztrátu ohlaste na emailové adrese:
[email protected]

6.6. Vyjmutí z odpovědnosti

Uživatel se zavazuje vyjmout společnost Intermax Polska Sp.z.o.o z nároků, pohledávek a ručení vůči třetím osobám, které jsou uplatňovány na základě porušení práv třetích osob členem nebo na základě jiného obsahu sdělení, jež je v rozporu se zákonem nebo smlouvou. Platí to i pro náklady spojené s vymáháním práva (náklady na právní zastoupení a soudní náklady).

6.7. Ochrana dat
Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o dodržuje při provozování systému SMS chat zákonné předpisy týkající se ochrany dat a telekomunikačního tajemství. Údaje o uživateli jsou zde kdykoli bezpečně uloženy. V rámci provozu takového systému a pro zúčtování je však nutné je z části ukládat a předávat třetím osobám. Uživatel proto společnosti Intermax Polska Sp.z.o.o povoluje ukládat osobní údaje, údaje pro zúčtování, údaje o chatu a o poskytovateli a přístupová data. Data se používají podle našeho prohlášení o ochraně dat za účelem vyúčtování, v rámci technické administrativy a kvůli informacím o spotřebiteli. Využíváním služeb uživatel souhlasí s příslušným použitím dat. Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o a partnerské firmy zabezpečující SMS chat předávají uživateli v rámci stávajícího obchodního spojení informace o spotřebiteli ve formě SMS, telefonem nebo e-mailem. Uživatel může předávání těchto informací o spotřebiteli zrušit tím, že nechá v systému zablokovat číslo svého mobilního telefonu ("Blacklist"). Pro zajištění bezporuchového provozu systému a pro zabránění zneužití dat je při každém použití systému uložena IP adresa uživatele. Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o je oprávněna namátkově kontrolovat předávané zprávy z toho důvodu, aby zabránila zneužití systému chat. Ukládání obsahů sdělení nebo jiné používání informací neprobíhá. Společnost Intermax Polska Sp.z.o.o je však oprávněna předávat zprávy v rámci zákonných nařízení pořádkovým orgánům a orgánům činným v trestním řízení, pokud vznikne podezření ze spáchaní přestupku nebo trestného činu.

6.8. Příslušnost soudu
Místem příslušnosti soudu se sjednává Polsko, pokud účastník nemá obecnou soudní příslušnost v Polsku nebo se po uzavření smlouvy přestěhoval do zahraničí nebo jeho bydliště není v době podání žaloby známé. Platí právo Polské republiky s poukazem na přednost těchto smluvních podmínek s vyloučením ustanovení mezinárodního kupního práva. Místem plnění je Polsko (místo), pokud se týká služeb v rámci chatové konverzace poskytovaných společností Intermax Polska Sp.z.o.o.


7. Práva na zrušení poplatků a členství pro uživatele (členy)Od smlouvy o členství je možné odstoupit do 14 dnů od jejího sjednání a to i bez udání důvodů, ale jen prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na adresu společnosti Nothing Else Matters Inc., která jej předá dále provozovateli portálu společnosti Intermax Polska Sp.z.o.o.

Upozornění: Odstoupení není možné, pokud již poskytovatel začal poskytovat služby.

8. Odpovědnost a zárukyPoužívání vašeho profilu je pouze na vaše vlastní riziko. Za případné škody způsobené použitím vašeho profilu nenese Intermax Polska Sp.z.o.o žádnou odpovědnost. Poskytovatel služeb není odpovědný za jakékoli chyby přenosu dat z databáze a není zaručeno úspěšné umístění.

Zejména poskytovatel služeb není odpovědný za jakoukoli ztrátu dat nebo chyby při přenosu dat a nepravdivé výsledné údaje. Uživateli (členovi) nevzniká žádný nárok na plnění určitých služeb nabízených na portálu Sexkontakty.cz. Za škody způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob nebo jiných chyb není poskytovatel služeb odpovědný. Jakékoli chyby nebo poškození systému, které jsou stanoveny, budou po lokalizaci co nejdříve odstraněny. Nárok na 100% dostupnost portálu neexistuje. Pro všechny nároky třetích osob či stran vyplývajících z jednání uživatele (člena), ať už úmyslně, vědomě či nedopatřením se bude uživatel (člen) zodpovídat sám.
Pokud bude poskytovatel služeb zažalován pro porušení povinností ze smlouvy, popř. bude požadována náhrada škody, za kterou je odpovědný uživatel (člen), bude uživatel (člen) pohnán k zodpovědnosti za své jednání a bude u něj uplatněna nejen náhrada škody, ale i náklady spojené s vymáháním pohledávky, tj. zejména náklady právního zastoupení a soudní poplatky. Uživatelem (členem) poskytnutá data jsou posílána na nejnovější technické úrovni. Osobní údaje budou považovány za důvěrné. Chcete-li zabránit ztrátě dat, doporučujeme uživatelům (členům) služeb uchovávat všechny důležité údaje a případně je vytisknout.

9. Aktivace a prohlášení o kontaktechOsobní inzerát na portálu Sexkontakty.cz, který si uživatel (člen) vytvoří po úspěšném přihlášení do systému, bude zveřejněn po kontrole naší technické podpory. To jak tento osobní inzerát bude vypadat, správnost údajů, soulad se zákonnými předpisy týkajících se nezletilých osob nebo jiných zakázaných prezentací a podobných protizákonných skutečností, je zcela a výhradně na uživateli (členovi). Poskytovatel služeb není odpovědný za prohlášení uživatele (člena) a za jeho vyhledávací dotazy v systému. Poskytovatel služeb rovněž není odpovědný za vyhledávání třetích stran a správnost jejich obsahu. Všechny údaje, které se týkají jiných poskytovatelů služeb a konkurence tohoto portálu nebo různé obchodní nabídky či jiné webové stránky budou odstraněny z databáze bez upozornění. Nárok na náhradu škody ze strany uživatele (člena) je výslovně vyloučen. Podobně lze měnit systém portálu za účelem vyjasnění a také informace obsažené v systému podle standardních postupů. Pokud se Váš inzerát na portálu očividně déle než 4 týdny nezmění nebo nebude používán v systému, může provozovatel této služby inzerát upravit nebo ho úplně smazat!

Veškerá rizika stahování dat z portálu, či jakákoliv ztráta dat je v plné odpovědnosti uživatele (člena).

Smlouva bude platná po zaslání potvrzení o přijetí. V tomto potvrzení o přijetí, jsou zahrnuty všechny podstatné údaje k dohotovení smlouvy.

10. Konečná prohlášeníTyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti jejich zveřejněním. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto podmínek do budoucna. Uživatel (člen) je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel (člen) pokračovat v používání služeb portálu Sexkontakty.cz po provedení těchto změn, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí. Všechny změny a dodatky provedené uživatelem (členem) musí mít písemnou formu. A musí být doručeny na adresu poskytovatele služeb. Neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto podmínek se netýká zbývajících ustanovení.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10.3.2014)

sex nedoporučuje Sex.cz přátelům či známým